Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä on Lemin Kirjavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste laadittu 11.10.2023.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ:

Kaija Lankia
kaija(at)puimula.org

REKISTERIN NIMI:

Lemin Kirjava -verkkosivuston rekisteri.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään kommentoijan henkilöllisyyden varmentamiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat kaikki seuraavat tiedot, jotka lukija on kommentointilomakkeen kautta meille lähettänyt:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Viesti

Lisäksi Google Analytics kerää kävijätietoja. Sivustolla on käytössä Google Analyticsin uusin versio (GA4), joten kävijöiden IP-osoitteet anonymisoidaan automaattisesti.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Kommentointilomake artikkeleiden yhteydessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Manuaalista aineistoa ei ole.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ:

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi hän kieltää evästeiden käytön. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Näiden sivustolle välttämättömien evästeiden käyttöä ei voi kieltää, vaan kävijä hyväksyy niiden käytön selaamalla sivujamme.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi hyväksyäksesi tai estääksesi muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön painamalla ”Muuta asetuksiasi” -painiketta.

GOOGLEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ

Sivusto käyttää Googlen mainospalveluja (AdSense) ja analytiikkatyökalua (Google Analytics).

Google käyttää sivustojen ja sovellusten jakamaa tietoa palvelujen tarjoamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen, uusien palvelujen kehittämiseen, mainonnan vaikuttavuuden mittaamiseen, petosten ja väärinkäytösten ehkäisyyn sekä Googlessa ja yhteistyökumppanien sivustoilla ja sovelluksissa näytetyn sisällön ja mainosten räätälöintiin.

Lue lisää siitä, kuinka Google käsittelee ja säilyttää keräämiään tietoja.