Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuuskoulutusta omaishoitajille

Etelä-Karjalan pelastuslaitos järjestää yhteistyössä Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa turvallisuuskoulutusta omaishoitajille. Koulutusta järjestetään kevään 2011 aikana vielä mm. Luumäellä, Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella.
Koulutustilaisuus kestää kaksi tuntia ja pitää sisällään sekä teoriaa että käytännön harjoituksen alkusammutuksesta. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka kotonaan hoitavat omaista tai läheistä ja jotka sen vuoksi tarvitsevat erityistä opastusta kodin turvallisuusasioissa.
Turvallisuuskoulutuksella pyritään siihen, että ihmiset oppivat:
1) ennakkoon arvioimaan uhkat, riskit ja vaaratilanteet
2) vähentämään henkilöiden aiheuttamien onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja.
3) edistämään turvallista elämänlaatua niin, että osaavat toimia oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
Onnettomuuksiin varautumisessa ja ennaltaehkäisyssä korostetaan yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden omaa vastuuta turvallisuudestaan. Esimerkiksi tulipalon syttyessä ensimmäiset minuutit ratkaisevat hengissä selviämisen.

Etelä-Karjalassa 800 omaishoitajaa – auttajia kymmenkertaisesti

Etelä-Karjalan alueella on n. 800 omaishoitajaa eli henkilöä, joka kotioloissa hoitaa pitkäaikaissairasta, vammaista tai iäkästä omaista tai läheistä. Epävirallisia auttajia saattaa alueella olla jopa 9.000. Apua tarvitsevat ovat kaiken ikäisiä ja omaishoito vaihtelee vähemmän vaativista hoitotilanteista ympärivuorokautista apua, hoitoa tai huolenpitoa edellyttäviin tilanteisiin.
Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niiden kesto voi vaihdella suuresti. Tilanne voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Omaishoitajia ovat myös omaiset tai läheiset, jotka asuvat kaukana ja huolehtivat läheisensä asioista ja hoidosta välimatkan päästä.
Erona läheisten toisilleen antamaan vastavuoroiseen apuun omaishoitajuuteen liittyy suuri sitovuus tai vaativuus. Omaishoidossa hoivan tarve perustuu omaisen tai läheisen terveydentilan tai toimintakyvyn heikentymiseen tai vammaisuuteen. Hoitajaksi ryhtymisen taustalla ovat usein moraalinen ja emotionaalinen sitoutuminen hoidettavaan sekä omaishoitajan pyrkimys tarjota hoidettavalleen parasta mahdollista hoitoa. Joskus omaishoito voi olla myös ainoa mielekäs vaihtoehto esimerkiksi tarkoituksenmukaisten palvelujen puuttuessa.

Yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa

Erityisenä painopistealueena Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksella on erityisryhmien asumisturvallisuus. Etelä-Karjalan pelastuslaitos järjestää turvallisuuskoulutusta yhteistyössä paikallisjärjestön, Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n, kanssa alueen omaishoitajille.
Teemana on asumisen turvallisuus sen kaikissa muodoissa mukaan lukien paloturvallisuus ja lähtökohtana jokaisen oikeus turvalliseen asumiseen kotona mahdollisimman pitkään. Usein jokin sairaus, vamma tai pelkästään vanheneminen heikentää ihmisen toiminnallisia edellytyksiä monissa tilanteissa ja toimintakyvyn puutteet altistavat tapaturmille ja onnettomuuksille tutussakin ympäristössä entistä enemmän.

Omaishoitajista riskien tunnistajia

Yleisperiaatteena on se, että kotonaan asuvalla on ensisijaisesti itsellään vastuu omasta turvallisuudestaan. Vastuun ottamisen edellytyksenä on se, että asukkaalla on tarpeeksi tietoa turvallisuusriskeistä, niiden vähentämisestä ja käytännössä mahdollisuuksia vähentää riskejä. Tässä onnettomuusriskien tunnistamisessa ja niihin varautumisessa pelastuslaitos toivoo voivansa olla avuksi ja kouluttaa omaishoitajia tunnistamaan ne.

Pelastuslaitoksen toiminta-alueena on koko Etelä-Karjala ja omaishoitajayhdistyksen toimialueen ollessa lähes sama saadaan yhteistyöllä selvää hyötyä. Yhdistys tiedottaa koulutuksista omille yhteistyökumppaneilleen ja jäsenilleen ja pelastuslaitos tarjoaa itse koulutuksen sekä koulutustilat pääsääntöisesti paloasemillaan. Tilaisuudet ovat omalla paikkakunnalla, joten välimatkojen ei pitäisi olla osallistumisen esteenä.

Lemillä heti pääsiäisen jälkeen

Turvallisuuskoulutus käynnistyi IImatralta , Rautjärveltä, Ruokolahdelta ja Joutsenosta, joissa koulutukset on jo järjestetty. Lappeenrannan tilaisuus pidetään paloasemalla nyt maanantaina 4.4. klo 13, Ylämaan paloasemalla koulutetaan 12.4. klo 13, Luumäen paloasemalla 19.4. klo 13, Lemin paloasema 26.4. klo 13, Savitaipaleen paloasema 4.5. klo 13 ja Taipalsaaren paloasema 12.5. klo 13.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *