Siirry suoraan sisältöön

Rakentaminen uuteen järjestykseen

Perjantaina asetetaan nähtäville luonnos Lemin kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi. Se, samoin kuin järjestyksen uusimiseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat kuntalaisten ja muiden asianosaisten kommentoitavina kuukauden ajan.

Rakennusjärjestys uusitaan, kun vanha ei enää riittävästi ohjaa rakentamista ja lainsäädäntö on muuttunut vuodesta 2002, jolloin nykyinen rakennusjärjestys astui voimaan. Uusi rakennusjärjestys on laadittu yhdessä naapurikuntien kanssa, sisällöltään pitkälti samanlaisena.

”Rakennusjärjestyksellä toteutetaan maankäytöllisesti Lemin kuntastrategiaa ja tuetaan jo kaavoitettujen alueiden ominaispiirteitä sekä kestävää kehitystä. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista
johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia”, todetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

21-sivuinen rakennusjärjestysluonnos pitää sisällään määräyksiä, jotka koskevat mm. rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa ja vesihuollon järjestämistä. Haja-asutusalueella se on keskeinen rakentamista ohjaava väline, arviointisuunnitelmassa sanotaan.

Rakennusjärjestyksestä voivat sen luonnosvaiheessa sanansa sanoa osallisina niin viranomaistahot, kunnan luottamuselimet kuin kuntalaiset ja kesäasukkaatkin. Sitä varten luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Lemin kunnan teknisessä toimistossa huomisesta alkaen aina kesäkuun 27. päivään saakka. Ne ovat luettavissa myös kunnan internet-sivuilla.

 

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *