Siirry suoraan sisältöön

Lemillä ei hätäillä kuntaliitokseen

Etelä-Karjalan kunnille eli hallituksen kuntakarttaan piirretyille kaupunginosille esiteltiin kuntauudistusta keskiviikkona. Samalla kunnat saivat esittää oman kantansa kuntauudistukseen ja tulevaisuuden visionsa uudistuksella tai ilman. Tässä Lemin kunnan näkemys, jonka esitti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Junnonen (kok):

Arvoisa ministeri ja alueseminaarin läsnäolijat!
Hallituksen poliittisessa ohjauksessa valmisteltu kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys ja esitys kuntarakenteesta julkaistiin ensimmäisen kerran 8.2.2012, mustana keskiviikkona.
Vajaa viikko on kunnalle lyhyt aika tutustua selvitykseen ja esittää oma kommenttinsa. Myös kunnanvaltuustoille varattu aika lausunnon antamiseen 13.4.2012 mennessä on liian lyhyt aika, jotta todellista keskustelua ehdittäisiin asiasta käydä.
Lemin kunnanvaltuuston yksimielinen kuntastrategia vuodelta 2011 määrittelee Lemin kunnan itsenäiseksi kunnaksi vuonna 2016. Kunnan tilannetta ja mahdollisuuksia järjestää palvelut kuntalaisten demokraattisesti päättämällä tavalla arvioidaan valtuustokaudella 2013-2016
uudelleen.
Suomen kunnat ja maakunnat ovat resursseiltaan hyvin erilaisia ja myös valmiudet ja tarpeet mm. väestön ikääntymisestä johtuvan kestävyysvajeen täyttämiseen ovat erilaiset. Etelä- Karjalan kunnat ovat oman ratkaisunsa jo tehneet ja Lemin kunta niistä ensimmäisenä. Lemi on mukana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, joka tuottaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kokonaisuudessaan. Tämän myötä Etelä-Karjalan kunnan täyttävät puitelain velvoitteet.

Sosiaali- ja terveyspiirin muodostaminen oli suuri maakunnallinen ponnistus, johon käytettiin paljon aikaa ja rahaa. Jo nyt on nähtävissä, että maakunnallinen yhteistyö merkittävästi hidastaa kustannusten nousua ja turvaa välttämättömien palvelujen saatavuuden maakunnassa. Tälle hyvin alkaneelle yhteistyölle tulee antaa mahdollisuus näyttää, mihin sen avulla päästään. Tätä työtä ei kerta kaikkiaan ole varaa päästää hukkaan. Uskomme, että jo lähimmän viiden vuoden aikana työ kantaa hedelmää.

Rakennetyöryhmän selvitys ei anna vastausta siihen, miten kuntien yhdistäminen todella parantaisi mahdollisuuksia turvata palvelut koko alueella. Harvaan asutulla alueella pelätään palvelujen katoamista samalla kun itsenäinen päätösvalta katoaa.

Selvityksessä korostetaan liikaa uhkakuvia. Selvityksestä puuttuvat ne positiiviset indikaattorit ja vahvuudet, joilla ongelmat ja pessimismi on tähän saakka selätetty. Esimerkiksi perusopetus Lemillä on laadukasta. Opetusta annetaan valtakunnallista minimituntimäärää enemmän ja kaikki oppilaat ovat päässeet toisen asteen opintoihin.

Kokemuksemme mukaan osa Lappeenrannan seudulle työn perässä muuttavista haluaa asua nimenomaan Lemin kaltaisessa vireässä maaseutukunnassa. Miksi emme voisi saada jatkossakin tarjota tätä vaihtoehtoa? Kuntarakenne ei voi olla kiveen hakattu. Silloin kun kunnan mahdollisuudet palvelujen järjestämiseen hupenevat olemattomiksi, ymmärtävät myös kuntalaiset ja kunnan päättäjät vaihtoehtojen loppuvan.

Vapaaehtoiselta pohjalta kuntaliitoksia on viime vuosina syntynyt ja tulee syntymään. Muulla tavalla ei demokraattisessa yhteiskunnassa voida toimiakaan. Kiitän valtiovarainministeriötä siitä, että kuntien kuuleminen on aloitettu. Kuulemiseen on kuitenkin varattava riittävästi aikaa nyt kun rakennetyöryhmän selvitys herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.
Lemiläisten 11. käsky kuuluu: ei siun piä hätäilemän.

Lähde: Etelä-Karjalan liiton nettisivut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *