Siirry suoraan sisältöön

ELY-keskus vastaa

Joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta vastasi Lemin KIrjavan kysymyksiin torstaina liityen edelliseen artikkeliin. Tässä hänen kirjeensä (väliotsikot Kirjavan):

Joukkoliikennelainsäädännössä tapahtuneiden muutoksista johtuen Savitaipaleen ja Lemin joukkoliikenne koki suuria muutoksia viime kesänä. Aiemmin vuorotarjonnan muodosti ELY-keskuksen hankkimat vuorot sekä vuorot, joita ajettiin ns. siirtymäajan liikennöintisopimuksilla. (Lisäksi Savitaipaleen ja Lappeenrannan välille oli tullut joitakin uusia reittiliikennelupien mukaisia vuoroja.)

Hankitut vuorot on kilpailutettu tietyllä aikasyklillä ja niistä maksettu liikennöitsijälle sopimuskorvaus liikennöitsijän saamien lipputulojen lisäksi. Siirtymäajan liikennöintisopimusliikenteessä liikennöitsijän tulonmuodostus tulee lipputulojen kautta eli kertalipuista, koululaislipuista ja seutulipuista eli ELY-keskus ei rahoita näitä liikenteitä suoraan vaan välillisesti maksamalla valtionavustuksia seutulippumatkustuksesta. Näissä siirtymäajanliikennöintisopimusliikenteissä liikennöitsijän seutulippumatkasta saama korvaus on matkustajan maksama lipunhinta + kunnan subventio-osuus.

Lippusubventiot kielletty

Viime kesänä Savitaipale-Lemi-Lappeenranta -yhteysvälillä olevien siirtymäajansopimusten sopimusaika siis päättyi. Sopimusten päätyttyä liikenteen järjestämistapa on joko markkinaehtoinen tai hankittu sopimusliikenne. Markkinaehtoinen liikenne tarkoittaa sitä, että liikennettä ajetaan reittiliikenneluvalla ja liikenteeseen ei saa ohjautua julkista tukea kuten seutulippumatkustuksessa on tapahtunut (lippusubventio).

Tiettyjen tuettujen lippujen kuten koululaisliput (taustalla erityislainsäädäntö) lipputulot ovat kuitenkin kokonaisuudessaan sallittu. Tästä huolimatta Lemin tai Savitaipaleen alueelle ei haettu yhtään reittiliikennelupaa aiemmin siirtymäajansopimusliikenteenä ajetusta liikenteestä. Kun reittiliikennelupahakemuksia ei tullut, ainoana vaihtoehtona oli liikennepalvelujen hankinta.

ELY-keskuksen saamat määrärahat eivät ole kasvaneet hankintakustannusten kasvaessa, päinvastoin. ELY-keskuksen ei ole mahdollista hankkia liikennettä enemmän kuin sillä on liikenteiden hankintaan käytettävissä. Hankinnoissa jouduttiin karsimaan kovin ja kuntien koululaisia palvelevat vuorot tai niiden palvelujen uudelleen miettiminen tulivat pitkälti kuntien vastuulle. Vuorotarjonta karsiutui lähinnä kaupunkikeskeiseksi työmatkaliikenteeksi + asiointiliikennevuorot, joita kouluvuoden aikana täydentää muutama muu vuoro. Savitaipaleen osalta olemassa oleva pitempimatkainen liikenne paikkaa osin puutteita, Lemin keskustan osalta näin ei tapahdu.

Lisää rahaa on pyydetty

Vuorotarjonnan karsimista on valitettavasti tapahtunut valtakunnallisesti. ELY-keskukset ja liikennevirasto ovat osaltaan vieneet viestiä näistä muutoksista, joihin on jouduttu nykyisessä rahoitustilanteessa, ylemmälle tasolle eli rahoituksesta päättäville. Viestit eivät vielä ole tuottaneet tulosta.

Kesällä käynnistyneiden Savitaipale/Lemi -liikenteiden sopimukset päättyvät toukokuun lopussa ja sen jälkeisiä hankintoja on mietittävä kuntien kanssa yhdessä. Tässä pohdinnassa on huomattava kuitenkin se, että paineita hankittavan liikenteen lisääntymiseen on eli siirtymäajansopimuksia ja ostoliikenteitä päättymässä myös muualla, eikä viitteitä määrärahojen lisääntymiseen ole.

Savitaipaleen kuten Taavetin osalta on vielä todettava, että niiden sijoittuminen valtateiden tuntumaan vaikuttaa ja parantaa tuntuvasti joukkoliikennepalveluja. Taavetti-Lappeenranta kuten Taipalsaari-Lappeenranta -liikenteitä hoidetaan edelleen pääosin siirtymäajan sopimusliikenteinä eli sinne kohdistuu mahdollisia muutospaineita viimeistään näiden liikennesopimusten päättyessä.

 Ulla Marjamaa