Siirry suoraan sisältöön

Tuulikaava nähtävänä – myllyjä vain kuusi

Näkötorninmäen tuuliturbiibit ovat pudonneet pois Lemin tuulivoimakaavasta työn edistyessä. Nyt nähtäville tulleessa kaavaehdotuksessa myllyjä on jäljellä enää kuusi.

Myllyistä neljä on Rutahossa (vas.) ja kaksi Repovuorella.

Myllyistä neljä on Rutahossa (vas.) ja kaksi Repovuorella. Kartta: Lemin kunta

Näkötorninmäen tuulivoimalat on poistettu kaavasta niiden tutkavaikutusten takia. Mäen voimalat olisivat olleet korkeimmilla maastoalueilla.

Kaavaselostuksen mukaan kolmilapainen tuulivoimala on havaittu kustannustehokkaimmaksi Tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta.
Tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden napakorkeus on todennäköisesti noin 145 metriä ja roottorin halkisija noin 130 metriä. Tällöin lapojen pituus olisi noin 65 metriä ja tuulivoimalan lakikorkeus olisi noin 210 metriä tai hieman korkeampi.
Lakikorkeus voi olla myös hieman suurempi.
Voimalat ovat yksikköteholtaan noin 3,0 megawattia. Alueella käytettävä tornirakenne on lieriörakenne. Tornit ovat joko betonitorneja, teräsrakenteisia tai niin sanottuja hybriditorneja, jotka ovat alaosastaan betonia ja yläosastaan terästä.
Rakentamisvaiheessa tuulivoimaloiden pystytyksessä käytetään nostureita. Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- ja asennustöitä varten raivattava puustoa ja tämän alueen sisältä raivataan pienempi alue kokonaan puhtaaksi kasvillisuudesta ja tasataan raskaan liikenteen kestäväksi. Tarvittavien alueiden laajuuteen vaikuttaa voimalatyyppi.
Kaavoituksessa on arvioitu turbiineista aiheutuvaa meluhaittaa. Se on esitetty graafisessa muodossa kartalla, jossa punainen alue merkitsee 45 desibelin ääntä, keltainen 40 desibeliä ja vihreä 35 desibeliä.
Lähde: Lemin kunta

Kartta: Lemin kunta

 

Turbiineilla on myös varjostusvaikutuksia. Niitä havainnollistetaan myös kartalla.

Kartalla es i- tetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Lähde: Lemin kunta


Kartalla näkyy varjostusvaikutuksen laajuus. Punainen on 20 tuntia vuodessa, keltainen kahdeksan ja vihreä yksi tunti vuodessa. Kartta: Lemin kunta

Kaavaehdotus on nähtävillä Lemin kunnassa kesäkuun 29. päivään saakka. Selostus ja siihen liittyvät kartat ja muut asiakirjat löytyvät myös kunnan verkkosivuilta.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston on määrä päättää lopullisesta kaavasta jo heinäkuun aikana.

 

 

 

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *