Siirry suoraan sisältöön

Seurakunta ei saanut purkulupaa seurakuntatalolle

Lemin kunnan tekninen lautakunta ei myöntänyt Taipaleen seurakunnalle sen pyytämää lupaa purkaa Lemin seurakuntatalo.

Seurakuntatalo on kaavoilla suokeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, lautakunta totesi.

Seurakuntatalo on kaavoilla suojeltu, kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, lautakunta totesi.

Lautakunta perustaa päätöksensä Etelä-Karjalan museon lausuntoon , Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon, maakuntakaavaan, yleiskaavaan, asemakaavaan sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Maakuntakaavassa rakennus sijoittuu (ma/kv) merkinnällä osoitetun kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt alueeseen. Suunnittelumääräyksessä mainitaan, että merkittävien historiallisten rakennusten säilyttäminen on turvattava.

Kunnan yleiskaavassa rakennus on merkitty kaavamerkinnällä (ar), kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Kaavamerkinnässä ja -määräyksessä purkamisesta viitataan maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka edellyttää, ettei purkaminen saa merkitä rakennetun ympäristön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä.

Kirkonkykän asemakaavassa rakennus on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja/tai ympäristöllisesti arvokkaaksi rakennukseksi (ar). Kaavamerkinnöissä ja määräyksissä mainitaan muun muassa, että rakennuksen purkaminen on sallittu vasta, kun on arvioitu suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja lähiympäristön arvorakennuksiin. Lisäksi kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä mainitaan, että rakennuskanta ja/tai rakenteet on säilytettävä.

Etelä-Karjan museon lausunnossa 30.1.2020 mainitaan, että korjaustarve ei ole riittävä peruste kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen purkamiselle. Museo katsoo, että ensisijainen vaihtoehto on seurakuntatalon säilyttäminen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) katsoo 3.2.2020 seikkaperäisessä lausunnossaan, ettei seurakuntatalon purkamiselle ole perusteita tai edellytyksiä.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *