Siirry suoraan sisältöön

Taipaleen seurakunta investoi Lemille

Yli 90 prosenttia Taipaleen seurakunnan kolmen seuraavan vuoden  investoinneista suuntautuu Lemille. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman torstain kokouksessaan.

Ensi vuoden investointilistalla ovat muun muassa Lemin kirkon remontin suunnittelu ja seurakuntalon purkaminen.

Ensi vuoden investointilistalla ovat muun muassa Lemin kirkon remontin suunnittelu ja seurakuntalon purkaminen.

Lemin kirkon sisäremontin korjaushankkeen suunnitteluuun, uuden seurakuntatalon hankesuunnitelmaan ja vanhan seurakuntalon purkamiseen, kirkon lämmityksen muuttamiseen maalämmöksi ja kellotapulin remonttiin on seurakunnan talousarviossa varattu yhteensä 1.244.000 euroa, mikä on yli 92 prosenttia seurakunnan kolmen seuraavan vuoden investointisummasta, 1.349.000 eurosta.

Lisäksi seurakunnan hautausmaiden kiviaitojen korjaussuunnitelmasta ja hautausmaiden konehankinnoista Lemi lienee saamassa osuutensa.

Kirkon sisäremontin on arvioitu maksavan yhteensä 700.000 euroa. Ensi vuodelle on osoitettu 100.000 euroa hankesuunnitelman tekemiseen, missä hyödynnetään aiemmin tehtyjä suppeampia suunnitelmia. Varsinainen remontti ajoittuu vuodelle 2022.

Kirkon lämmitysremonttiin on varattu ensi vuodelle 100.000 euroa ja seuraavalle 74.000 euroa. Toteutus on osittain riippuvainen kirkon sisäremontista.

Nyt kirkkoa lämmitetään käyttökiellossa olevaan seurakuntatalon kautta. Lämpö tulee kaukolämpönä Lemin lämmön hakekattilasta. Taloussunnitelman mukaan ensi vuonna tehdään Lemin seurakuntatalon uudisrakennuksen hankesuunnitelma ja puretaan nykyinen seurakuntatalo. Varaus näihin on 100.000 euroa. Uuden seurakuntatalon rakentamiseen ei kolmivuotissuunnitelmassa ole osoitettu määrärahoja.

Kellotapulin korjaukseen on ensi vuodelle osoitettu 250.000 euroa. Sillä uusitaan tapulin ulkovuoraus, korjataan mahdolliset rungon lahovauriot, uusitaan tai korjataan luukut ja automatisoidaan kellonsoitto,

Kirkkovaltuusto osoitti ensi vuodelle 25.000 euroa konehankintoihin kirkkopiirien eri hautausmaille. Hautausmaiden kiviaitojen korjaustarpeiden selvittämiseen ja korjaussuunnitelman tekoon osoitettiin ensi vuodelle 5.000 euroa.

Savitaipaleella sijaitsevan Säkniemen leirikeskuksen kuntotutkimuksiin ja korjaustarpeiden selvittämiseen varattiin ensi vuodelle 35.000 euroa.Taipalsaaren kirkon vitriiniin ja virsikirjahyllyihin osoitettiin 30.000 euroa. Savitaipaleen kirkkoon hankitaan hyvä käytetty flyygeli 10.000 eurolla.

Juttua päivitetty 19.12. kello 16.37. Korjattu Lemin kirkon nykyinen lämmönlähde.