Siirry suoraan sisältöön

Koivuille tuomio, männyt säästyvät

Rakennustarkastaja Pekka Rantanen on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle maisematyöluvan puiden kaatamiseksi Lemin kirkommäeltä. Valitusaikaa päätöksestä on marraskuun 3. päivään saakka.

Rakennustarkastaja on hyväksynyt ELY-keskuksen suunnitelman poistettavista ja säilytettävistä puista. Poistettavaksi tulee noin 30 puuta, enimmäkseen koivuja. Päätöstä tehdesssän rakennustarkastaja on kuullut myös Etelä-Karjalan museota.

Uimintien varresta on poistettavaksi merkitty kolme koivua.

Uimintien ja Punaportinkadun risteyksessä kasvavat puut on tdettu näkemäesteiksi, minkä lisäksi ne ELY-keskuksen mukaan ovat lahoja ja kolhittuja, haittaavat lumen aurausta ja juurillaan rikkovat asvaltin.

Kunnan toiveesta ELY-keskus on suostuvainen säästämään vanhan pappilan portinpielissä kasvavat männyt.

Aidan vierestä kunta on jo ehtinyt kaataa kaksi nuorempaa mäntyä, ELY-keskus toteaa.

Toukkalantien varresta kaatoluvan sai moni lehtipuu. Nk. vanhan postin kohdalta kaadettaviksi tulevat nuoret vaahterat.

ELY-keskuksen mukaan ne kasvavat tien luiskassa ja estävät talvella lumipenkan kaadon. Paikalleen jätettyinä ne ovat suuria ja jonain päivänä juuret ylettyvät asvaltin alle, ELY-keskus perustelee. Kyse on ennakoivasta poistosta.

Kaadettaviksi tulevat myös lähellä olevat isot koivut kahta puolen Toukkalantietä, Klemintien risteyksestä.

Alempana Toukkalantiellä Papinkadun risteyksen alapuolella on viiden koivun rivi. Ne ELY-keskus haluaa poistaa.

Ne ovat ELY-keskuksen mukaan lahoja ja näkemäesteitä. Kunta voisi poiston jälkeen ennallistaa niiden luona olevan kiviaidan uuteen uskoon, ELY-keskus ehdottaa.

Iitiäntiellä seurakuntatalon luona vaahtera on saanut luvan jäädä pystyyn, kunhan alaoksia poistetaan.

Kevytväylän ja maantien välissä olevat kaksi koivua ovat kaadettavien listoilla.

Ne ovat ELY-keskuksen mukaan kolhiintuneita ja lahoja, haittaavat aurausta. (Suojatien merkki tosin on lähempänä tietä kuin koivut.) Isomman puun oksat ottavat kiinni aurauskalustoon.

Vainikkalantien risteyksessä kasvaa kaksi vanhaa mäntyä. Ne ovat ELY-keskuksen mukaan näkemäesteitä, joista ylempi, lähempänä kirkkoa oleva puu on kaadettavien listalla.

Alempi (kuvassa vasemmalla) on säästyy kunnan pyynnöstä.

Kirkkopuistikon yläreunassa, kevytväylän reunassa on koivuja. Ne ovat jo saaneet lumiaurasta osumaa, ja laho iskee, ELY-keskus ennustaa.

Isoin niistä (oikealla) säästetään, kaksi muuta on kaadettavien joukossa.

Kevytväylän ja maantien välissä kellotapulin välissä kasvaa vanhoja mäntyjä. Ne säästetään lukuun ottamatta keloontunutta, latvatonta petäjää.

Koivuista pienempi säästetään. Kaadoilla siistitään katukuvaa, ELY-keskus perustelee.

Vainikkalantieltäkin kaadetaan puita. Yksi kaadettavista on kunnan maalla kotiseutumuseon portin luona.

Kaadettava mänty (kuvassa vasemmalla) on lumenaurauksen haittana.

Vainikkalantien vieressä museolta kirkon luokse kasvaa paljon koivuja – vielä. Vanhustentaloja varjostavat koivut ovat lahoja ja tiealueella, ELY-keskus sanoo.

Lähempänä kirkkoa, tien ja kevytväylän välissä olevat koivut ovat lahoja ja näkemäesteitä, ja kunta toivoo ne poistettavaksi, suunnitelmassa todetaan.

Etelä-Karjalan museolla on näistä Vainikkalantien koivuista sanottavaa:

”Museo esittää, että Vainikkalantien RKY-alueelle sekä RKY-alueen jakotiseutumuseon välille yhtenäisen maisema-alueen muodostavan, kaadettavan koivukujanteen tilalle istutetaan isoja koivuntaimia tai muita kunnan sopivaksi katsomia puita siten, että ne eivät kasvaessaan ole haitallisia tienpidon tai turvallisuuden kannalta. Eri kasvuvaiheissa olevat puut turvaavat ympäristön luonteen jatkuvuutta myös tulevaisuudessa”, museo toteaa lausunnossaan.

Museo lausuu puunkaatosuunnitelmasta myös yleisemmin:

”Suuri osa kaadettaviksi suunnitelluista puista sijaitsee RKY-alueella (RKY = valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, toim. huom.). RKY-alueella tehtävät ratkaisut tulee harkita huolellisesti. Museo
katsoo päivitetyn puidenkaatosuunnitelman ottavan huomioon alueen maisemalliset arvot. Lahot, huonokuntoiset ja näköesteenä olevat puut on syytä poistaa.

Maisemallisesti erityisen merkittävissä paikoissa olevat, hyväkuntoiset puut on merkattu säästettäviksi. Suunnitelman mukaiset, asteittaiset muutokset säilyttävät kirkon lähiympäristön maiseman luonteen, jolloin muutos nykytilaan verraten on maltillinen ja helpommin omaksuttavissa.”

Rakennustarkastaja teki kyseistä maisematyötä koskevan lupapäätöksen 20. lokakuuta, jolloin se on pantu julki. Lupapäätöksestä voivat asianomaiset ja kuntalaiset valittaa Lemin kunnan tekniselle lautakunnalle 3. marraskuuta saakka.

Jos kenelläkään ei ole huomautettavaa, päätös astuu voimaan 4. marraskuuta. ELY-keskuksella on aikaa puiden kaatoon siitä kolme vuotta eteenpäin, eli 4.11.2025 saakka.

Ehkä jo nopeammin olisi syytä poistaa vihreät ruksit säästettävien puiden kyljistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *