Siirry suoraan sisältöön

Kahdeksan voimalan kaavaluonnos nähtäville

Lemin pohjoisosiin on suunnitteilla kahdeksan turbiinin tuulivoimapuisto. Kunnanhallitus on laittanut kaavaluonnoksen nähtäville.

Tuuliturbiinit pystytettäisiin kolmelle eri alueelle. Kuva Lemin kunta/Antti Hirvikallio.

Tuuliturbiinit pystytettäisiin kolmelle eri alueelle. Kuva Lemin kunta/Antti Hirvikallio.

Luonnoksen mukaan neljä tuulimyllyä pystytettäisiin Rutahon alueelle valtatie 13:n länsipuolelle, toiset neljä tien toiselle puolelle: kaksi Näkötorninmäelle ja sen tuntumaan ja kaksi muuta Repovuorelle Huttulaan.

Rutahon myllyt sijoittuisivat Siljankalliolle ja sen pohjoispuolelle.

Rutahon myllyt sijoittuisivat Siljakalliolle ja sen pohjoispuolelle.

Näkötornimäelle valtatie13:n tuntumaan tulisi yksi turbiibi, toinen sen länsipuolelle.

Näkötornimäelle valtatie13:n tuntumaan tulisi yksi turbiini, toinen siitä kaakkoon.

 

Repovuorelle Huttulaan on  osoitettu paikka kahdelle turbiinille.

Repovuorelle Huttulaan on osoitettu paikka kahdelle turbiinille.

Suunnitellun tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden napakorkeus on todennäköisesti noin 145 metriä ja roottorin halkaisija noin 130 metriä. Täl-
löin lapojen pituus olisi noin 65 metriä ja tuulivoimalan lakikorkeus olisi noin 210 metriä. Tornit ovat joko betonitorneja, teräsrakenteisia tai  alaosastaan betonia ja yläosastaan terästä.
Kunkin yksikön teho on kolme megawattia.

Uusia teitä tarvitaan

rakentamiseen ja huoltoon

Kaavaluonnoksessa on selvitetty turbiinien rakentamisen ja huollon vaikutuksia maastoon ja ympäristöön.
Rakentamisvaiheessa tuulivoimaloiden pystytyksessä käytetään nostureita. Rakennus- ja asennustöitä varten raivattava puustoa ja alueiden sisältä raivataan pienempi alue kokonaan puhtaaksi kasvillisuudesta ja tasataan raskaan liikenteen kestäväksi.
Hankkeessa voidaan osittain hyödyntää alueella jo sijaitsevia metsäautoteitä, mutta se edellyttää myös uusien huoltoteiden rakentamista. Nykyisten teiden kantavuutta on osin parannettava ja ajorataa levennettävä rakennusajan raskaille erikoiskuljetuksille soveltuviksi. Tarvittavien huoltoteiden ajoradan minimileveysvaatimus on 5–6 metriä jolloin tiealueen kokonaisleveys on  10 – 15 metriä. Jyrkimmissä mutkissa puustoa joudutaan raivaamaan tätä leveämmältä alueelta voimalaitoksen lapojen kuljetusten vuoksi, sillä yhdistelmän pituus on noin 70 metriä.
Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein, jotka sijoitetaan ensisijaisesti tuulivoimapuistoon rakennettavien tai parannettavien teiden yhteyteen. kaavaluonnoksessa kerrotaan.

Vaikutuksia luontoon

selvitetty ja selvitetään

Hankkeessa on selvitetty myös sen luontovaikutuksia. Näkötornimäen alueella on luonnonvarainen isovarpuräme ja luonnonvarainen puro. Rutahon alueella on pohjanlepakon ja viiksisiipan reviirejä, Repovuorella asustaa liito-oravia.

Tuulivoimaloista syntyy myös melua ja välkettä. Suunniteltujen voimaloiden lähellä ei ole vakituista asutusta lukuun ottamatta Näkötorninmäkeä, jonka voimalasta lähin pysyvä asuinpaikka on noin 600 metrin päässä. Rutahon pohjoisimman voimalan lähellä, 1,3 kilometrin päässä on kesämökkejä.

Voimaloita ei tulla aitaamaan, joten niiden luona voi edelleen marjastaa ja retkeillä. Repovuoren voimaloiden rakentaminen merkitsee kuitenkin, että alueella olevaa luontopolkua joudutaan siirtämään.

Luontoselvitysten tekoa jatketaan vielä muun muassa muuttolintujen osalta.

Kunnanhallituksen hyväksymä kaavaluonnos selostuksineen on maanantaista lähtien nähtävillä kunnantoimistolla. Se ĺöytyy myös kunnan verkkosivuilta kohdasta asuminen/kaavoitus.

1 kommentti artikkeliin “Kahdeksan voimalan kaavaluonnos nähtäville”

  1. Juha Koivisto

    Mainitset Lemin Kirjavassa, että Repovuoren alueella olevaa luontopolkua joudutaan siirtämään tuulimyllyjen tieltä. Kävin Tuulisaimaan edustajien kanssa paikan päällä katsomassa. Luultavimmin polkua ei tarvitse siirtää.

    T. Juha Koivisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *