Kelpaisi varmaan liito-oravallekin

29.9.2010

Yhtenä aamuna viime heinäkuussa eukkomamma löysi ulkorappusiltaan päättömän liito-oravan. Mistä se oli siihen tullut ja kenen tuomana, on arvailujen varassa, mutta siitä eukkomamma on varma, että siihen liittyi sanoma. (jatkuu)